Category Archives: Nghề Tác Giả

Hướng dẫn quy trình thiết kế bìa sách chuyên nghiệp

Hướng dẫn quy trình thiết kế bìa sách chuyên nghiệp

Sở hữu một bìa sách được thiết kế chuyên nghiệp góp phần quan trọng thúc đẩy doanh số bán hàng. Đây là nguyên nhân vì sao bản thân tôi và rất nhiều tác giả khác đặc biệt quan tâm đến cái bìa. Mà để có bìa sách ấn tượng thì nó cần được thiết kế […]

Bước vào nghề tác giả để đi du lịch vòng quanh thế giới

bước vào nghề tác giả

Nhằm thỏa mục tiêu kiếm tiền đi vòng quanh thế giới nên viết sách là một kỹ năng tôi chọn. Tôi gọi đó là kỹ năng vì nó có thể học được. Vì với một đứa chỉ khấn trời khấn đất cho được 5 điểm môn văn như tôi chưa bao giờ nghĩ mình có […]